La UPC oferirà sis nous estudis de grau el curs 2018-2019

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) té previst posar en marxa sis nous estudis de grau el curs acadèmic 2018-2019: Enginyeria de Ciències Agronòmiques, Enginyeria Electrònica, Enginyeria Geològica i Ambiental, Ciències i Tecnologies del Mar, Industrial Technologies and Economics i Paisatgisme.

La nova oferta d’estudis de la UPC per al proper curs incorpora el grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques, de 240 ECTS (quatre cursos acadèmics), que fusiona els continguts dels graus en Enginyeria Agrícola i Enginyeria Agroambiental i del Paisatge que actualment s’imparteixen a l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB), ubicada al Campus del Baix Llobregat, a Castelldefels. La nova proposta aportarà als estudiants els coneixements científics i tecnològics necessaris per projectar, planificar, dirigir i gestionar els processos relacionats amb la producció agrícola i ramadera; els mecanismes de control de qualitat i seguretat dels aliments; la viabilitat econòmica de les empreses agràries; les actuacions destinades a la preservació i millora mediambiental i paisatgística de l'entorn; l'ordenació del territori, i la producció hortofructícola.

El nou grau, a més, inclourà dues mencions (Hortofructicultura i Jardineria, i Producció Agrícola) i habilitarà per a l’exercici de la professió regulada d’enginyer/a tècnic/a agrícola.

El curs vinent també es posarà en marxa un nou grau en l’àmbit de l’Enginyeria de la Telecomunicació: el grau en Enginyeria Electrònica, que s’impartirà a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB). De 240 ECTS (quatre cursos acadèmics), l’objectiu del nou grau és formar professionals en l'àmbit de l'electrònica amb capacitat per treballar en un entorn multidisciplinari.

El grau proporcionarà les bases matemàtiques, científiques i tecnològiques associades a l'electrònica, necessàries per concebre, dissenyar, implementar i operar productes i serveis en els àmbits de la instrumentació, la microelectrònica i l’electrònica de comunicacions, entre altres. La formació, d’alt contingut pràctic, vol garantir que els seus titulats puguin treballar amb l'equipament habitual de qualsevol laboratori d'electrònica. El grau, a més, habilitarà per a l’exercici de la professió regulada d'enginyer/a tècnic/a de telecomunicació.

El grau interuniversitari en Enginyeria Geològica i Ambiental, de 240 ECTS (quatre cursos acadèmics) és una altra de les novetats de l’oferta de graus. Impartit conjuntament per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECPPB) de la UPC i la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona (UB), el grau integrarà els principis de les ciències geològiques en l'anàlisi i les tècniques de l'enginyeria per proporcionar solucions fiables i sostenibles ambientalment, i adaptades a les necessitats de la societat.

Els estudiants d’aquest grau, que hauran de realitzar obligatòriament una estada internacional durant els estudis, adquiriran els coneixements necessaris per avaluar i gestionar els recursos naturals i la protecció del medi ambient, i per resoldre problemes pràctics associats a la construcció d'infraestructures utilitzant els principis de l'enginyeria sostenible. El grau habilitarà, a més, per a l’exercici de la professió regulada d'enginyer/a tècnic/a de mines.

L’Escola de Camins, l’Escola d’Agricultura i l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG), també proposen, per al curs vinent, la posada en marxa del grau en Ciències i Tecnologies del Mar, de 240 ECTS (quatre cursos acadèmics). Aquest nou grau vol formar professionals per realitzar recerca i assessorament en l’àmbit de l’aprofitament de tota mena de recursos marins, en temes mediambientals i climàtics, o en els impactes de les actuacions dels éssers humans en el medi marí i costaner (explotació responsable dels recursos marins, caracterització de costes, canvi climàtic, etc.).

El grau també s’orienta cap a la divulgació i la formació per a altres científics i tècnics i, en general, per a la societat sobre totes les activitats relacionades amb les ciències i tecnologies marines i el seu desenvolupament cientificotècnic.

Pel que fa al grau interuniversitari Industrial Tecnologies and Economics (Tecnologies Industrials i Economia), s’impartirà íntegrament en anglès i tindrà una durada de 240 ECTS (quatre cursos acadèmics). Es tracta d’una proposta conjunta de la UPC -en concret, de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)– i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), a través de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i se centrarà a formar enginyers amb una formació transversal que englobi els àmbits de l’enginyeria industrial i l’economia, amb una alta capacitació que els permeti afrontar els reptes d'una societat en contínua transformació.

El grau compta amb la implicació i el finançament del teixit empresarial del país, a través de la fundació Femcat, i disposarà d’un programa de beques i un sistema propi de selecció dels estudiants. Amb una clara vocació pràctica i internacional, es fomentarà que els seus estudiants realitzin pràctiques professionals durant els estudis i que puguin desenvolupar una part del seu currículum fora de Catalunya. Tindrà, a més, accés directe al màster universitari en Enginyeria Industrial, màster que habilita per a l’exercici de la professió regulada d’enginyer/a industrial.

El proper curs també es posarà en marxa el grau en Paisatgisme, una iniciativa de dues escoles de la UPC: l’ESAB i l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB). De 180 ECTS (tres cursos acadèmics), el grau oferirà els coneixements científics i tecnològics necessaris per planificar i dissenyar paisatges i espais lliures per a projectes (parcs, escoles, institucions, espais exteriors, etc.) i controlar-ne la seva construcció, manteniment i rehabilitació. Està enfocat a formar professionals que puguin treballar en projectes i estudis d’espai urbà, integració d’infraestructures i equipaments en el paisatge, restauració i rehabilitació d’ecosistemes i patrimoni natural, i planificació i gestió del paisatge.

Tots aquests estudis de grau estan inclosos en la proposta que la UPC ha presentat al Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) per a la seva aprovació.


Twittear Crear PDF para esta noticiamodo impresión
Posted on Tuesday 16 January 2018 - 16:20:11 in Varios by Director