L’Ajuntament ordena limitar excepcionalment l’horari del comerç minorista d’alimentació

Un decret de l’alcalde fixa les 21 h com a hora de tancament obligatori

El Comitè d’Emergència Municipal reunit aquest matí telemàticament ha fet seguiment de la situació a la ciutat. El Govern municipal informa de les següents mesures:

1.- L’Ajuntament ordena, a través d’un Decret de l’alcalde, limitar excepcionalment l’horari de funcionament del comerç minorista d’alimentació a la nostra ciutat i fixar les 21 h com a hora de tancament obligatori

El Govern municipal ha analitzat la situació a la nostra ciutat del comerç minorista d’alimentació, pel que fa als horaris de tancament al públic.

Una vegada estudiats els informes dels serveis de Comerç i de Via Pública, l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha dictat un decret que fixa excepcionalment, i d’acord a la situació d’emergència/alarma que ha estat declarada, una limitació d’horaris de funcionament per al comerç minorista d’alimentació a tot el terme municipal.

El text del Decret, de data 24.3.2020, és el següent:

PRIMER.- Declarar excepcionalment una limitació de l’horari de funcionament del comerç minorista d’alimentació en el terme municipal de Terrassa, per les raons imperioses d’interès general de seguretat i salut pública, fixant un horari màxim de funcionament fins les 21 hores.

SEGON.- Ordenar l’eficàcia immediata d’aquesta resolució i fins a la finalització de l'estat d'alarma decretat per la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

TERCER.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la seu electrònica de l’Ajuntament i a la web municipal, per raons d’interès públic i atenent a la pluralitat indeterminada de persones com a destinatàries, de conformitat amb l’art. 45.1 a) de la Llei 39/2015, LPACAP.

2.- Crida a aportar guants i mascaretes

El Govern municipal reitera el seu agraïment a totes les persones, col·lectius, entitats i empreses que estan fent donacions de material per ajudar a fer front a l’emergència sanitària i estar al costat de les persones que més ho necessiten, i demana la col·laboració especialment de perruqueries, centres d’estètica, centres de tatuatges i altres empreses o serveis similars, perquè aportin totes les mascaretes i guants que sigui possible. L’Ajuntament i la Prefectura de Policia Municipal seran els punts de recollida (de 8 h a 14 h) d’aquestes donacions solidàries. L’Ajuntament s’encarregarà de distribuir el material rebut a parts iguals entre l’Hospital de Terrassa i MútuaTerrassa.
Twittear Crear PDF para esta noticiamodo impresión
Posted on Tuesday 24 March 2020 - 15:41:21 in Varios by Director