L'Observatori de l'Aigua de Terrassa celebra avui el seu plenari i presenta el pla de treball per al 2021

La sessió telemàtica comptarà amb l'enginyer Joan Gaya, que parlarà de les línies estratègiques del servei d'abastament

L'Observatori de l'Aigua de Terrassa (OAT) celebra avui el seu plenari, que és el màxim òrgan de govern d'aquest òrgan participatiu municipal que implica la ciutadania en el model de gestió pública de l'aigua. La sessió telemàtica, prevista per a les 17,30 h, tindrà com a representant del Govern municipal a la tinenta d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Lluïsa Melgares. Entre les propostes de l'ordre del dia d'avui destaquen el tancament del pressupost de 2020, la presentació del pla de treball i de l'exercici econòmic pel 2021, l'exposició d'un informe elaborat sobre els increments en la factura del 3er trimestre i del treball elaborat per l'enginyer-consultor, expert en temes de gestió de l'aigua, Joan Gaya, sobre ‘Les línies estratègiques del servei d'abastament a Terrassa'.

En el decurs de la sessió es debatrà sobre el representant de l'OAT al consell d'administració de l'empresa municipal, Taigua, i es presentarà a la tècnica municipal de programes responsable de la coordinació d'aquest òrgan participatiu. El passat dijous, 17 de desembre, l'OAT també va celebrar de manera virtual la seva primera audiència, on es va donar compte de l'exercici de 2019 i 2020.

L'OAT va ser creat pel Ple municipal el juliol de 2018 i constituït en la seva primera reunió el 20 de febrer de 2019. La seva missió és articular aquesta participació en la definició de les polítiques i en les decisions estratègiques que afecten el servei d'abastament d'aigua municipal.

L'Observatori de l'Aigua té un caràcter consultiu, assessor, deliberatiu i propositiu, amb capacitat per elaborar estudis, informes i propostes en la gestió de l'aigua. També té potestat per tirar endavant acords que han de ser considerats pel govern municipal amb l'objectiu d'incorporar la participació ciutadana en la definició de polítiques i decisions estratègiques per al bon funcionament del servei.

Té un funcionament autònom, amb el seu propi pla de treball, i els recursos suficients per poder desenvolupar les seves funcions i assolir els seus objectius, en compliment dels criteris de qualitat democràtica establerts per l'Ajuntament. Entre les seves funcions destaquen la presentació de propostes pel funcionament de Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL, l'elaboració d'estudis i informes, la informació i formació de la ciutadania i el control públic en la rendició de comptesMembres del plenari

Són membres del plenari la presidència, la vicepresidència, la secretaria, la coordinació i els i les representants de les entitats, dels col·lectius, de la ciutadania, dels agents econòmics i professionals, i del món educatiu i acadèmic. En el decurs d'aquest any s'han incorporat dues entitats més (Dones d'aigua i l'AV del Segle XX) i la composició actual seria la següent:

1. La Presidència

2. La Vicepresidència

3. La Secretaria

4. La Coordinació

5. El/la regidor/a responsable del govern municipal del servei de l'aigua

6. Un/a representant de cada grup polític amb representació al Ple

7. Un/a representant de la plataforma ciutadana i d'entitats, Aigua és Vida

8. Un/a representant de la Taula de l'Aigua de Terrassa

9. Un/a representant de la FAVT

10. Un/a representant de la plataforma d'entitats Consell d'Entitats d'Acció Ciutadana

11. Un/a representant de l'Associació per la Pobresa Energètica

12. Un/a representant de l'Observatori Ciutadà Municipal

13. Un/a representant de la Unió de Consumidors de Catalunya

14. Un/a representant de la Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa

15. Un/a representant del Gremi d'Instal·ladors de Terrassa i Comarca

16. Un/a representant del Gremi Empresarial d'Hostaleria de Terrassa i comarca

17. Un/a representant de la Cambra de Comerç de Terrassa

18. Un/a representant de la Fundació Sant Galderic

19. Un/a representant de la UGT

20. Un/a representant de CCOO

21. Un/a representant entre la resta d'organitzacions sindicals

22. Un/a representant de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC

23. Dos representants dels centres d'ensenyament

24. Un/a representant de la Xarxa d'Escoles per a la Sostenibilitat de Terrassa

25. Dos representants de grups de recerca relacionats amb el cicle de l'aigua

26. Dos representants de les persones que treballen a la EPEL.

27. Representants de Dones d'Aigua

28. Representants de l'AV del Segle XX
Twittear Crear PDF para esta noticiamodo impresión
Posted on Monday 21 December 2020 - 11:34:39 in Varios by Director